atgal

Kryždirbystė

Lietuvos Kryždirbystės pristatymas Unesco būstinėje Paryžiuje, įtraukimo į paveldo sąrašą proga. Komanda: Saulius Valius, Andrius Ciplijauskas, Unesco

2008